Wszystkie zdjęcia Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie
Wokół jeziora Jamno
Z ruin XV-wiecznego, gotyckiego kościoła odbudowano w latach 70-tych XX w. tylko wieżę, która służy obecnie za kaplicę (1 msza co 2 tygodnie)