Wszystkie zdjęcia Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie
Dziesięć starych kościołów i jeden megalit
XIV-w. gotycki kościół w Dąbrowie