Wszystkie zdjęcia Poprzednie zdjęcie Następne zdjęcie
Lasy Miedzyńskie - Stara Wieś - Liw
Kościół w Starejwsi (XIX w.)